Brackets

Season 9 Grand Finals -

Round 3: Yavin IV - "Commence Primary Ignition"

 • Minor Tom
  BYE
 • Inossatam
  Mediocre Mitch
 • DocVelo
  BYE
 • Orkimedes
  Ringmaster80
 • TalkPolite
  BYE
 • Nostrus
  Izzboticus
 • Snider
  BYE
 • Timbo
  Dashz
 • Minor Tom
  Mediocre Mitch
 • DocVelo
  Ringmaster80
 • TalkPolite
  Nostrus
 • Snider
  Dashz
 • Mediocre Mitch
  Ringmaster80
 • Nostrus
  Snider
 • Ringmaster80
  Snider